(2013 -2014) „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CENTRO GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS STIPRINIMAS“

(2013 -2014) „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CENTRO GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS STIPRINIMAS“

             Pavadinimas: „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CENTRO GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS STIPRINIMAS“
             Trukmė: 2013/06 – 2014/09
             Finansavimas: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
             Biudžetas: 57.913,06 eur (199.962,22 LTL)

Trumpas aprašymas:

Projekto tikslas – kuriant ir įgyvendinant naujas antikorupcinio švietimo programas stiprinti VšĮ “Antikorupcijos švietimo centro” institucinius gebėjimus bei didinti finansinį savarankiškumą.

Pagrindinės veiklos:

  • VšĮ “Antikorupcijos švietimo centro” personalo gebėjimų stiprinimas. AŠC darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose - NVO valdymas: Vizijos, Strategijos, Taktinių planų rengimas, Valdymo struktūros rengimas, NVO bendradarbiavimo su vietos ir užsienio partneriais mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, Viešieji ryšiai ir dalykinė komunikacija, Lėšų paieška ir finansinio stiprinimo priemonės (fund-rising) NVO sektoriuje, Projektų valdymo informacinė sistema Microsoft Project 2007.
  • Šveicarijos konfederacijos taikomų antikorupcijos modelių analizė. Pagal iš anksto paregtą kokybinę metodologiją atliekami giluminiai interviu su Šveicarijos nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant išsiaiškinti kokie metodai yra naudojami siekiant pažaboti korupciją, su kokiais sunkumais susiduriama, kaip jie sprendžiami, kokia yra geroji praktika: kas veikia, o kas ne.
  • VšĮ “Antikorupcijos švietimo centro” 3 metų strategija. Kartu su išoriniais ekspertais parengta AŠC 3 metų veiklos strategija, kuri apima galimas plėtros sritis, finansavimo šaltinius, o taip pat iškelti organizacijos strategijos įgyvendinimo rodikliai.
  • Socialinių reklamų kino dienos festivalis. Įgyvendinant projektą kartu su trimis ekspertais (psichologas, marketingo ir socialinių reklamų kūrimo specialistas) parengta ir išbandyta nauja socialinių reklamų festivalio koncepcija. Viso dalyvavo virš 60 dalyvių. 
  • Internetinio puslapio atnaujinimas. Parengtas naujas AŠC puslapio dizainas. 
  • Antikorupcinė vasaros mokykla. Pasitelkiant ekspertus sukurta ir išbandyta antikorupcinės vasaros mokyklos mokiniams koncepcija. 4 dienas trukusioje vasaros mokykloje "Sąžinės riteriai" dalyvavo 20 mokinių iš 10 Lietuvos miestų ir miestelių. Jie dalyvavo teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, kuriuos vedė daugiau kaip 10 Lietuvos ir Šveicarijos teoretikų ir praktikų. 

         

(Vyksta) TARPTAUTINĖ KASMETINĖ KONFEREN…

 (Vyksta) TARPTAUTINĖ KASMETINĖ KONFERENCIJA PINIGŲ PLOVIMO IR SUKČIAVIMO FINANSINIAME SEKTORIUJE KLAUSIMAIS

   Pavadinimas: TARPTAUTINĖ KASMETINĖ KONFERENCIJA PINIGŲ PLOVIMO IR SUKČIAVIMO FINANSINIAME SEKTORIUJE KLAUSIMAISTrukmė: nuo 2011 metų Trumpas aprašymas:  Nuo 2011 metų AŠC organi...

Plačiau

(2013 -2014) „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CE…

(2013 -2014) „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CENTRO GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS STIPRINIMAS“

             Pavadinimas: „ANTIKORUPCIJOS ŠVIETIMO CENTRO GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS STIPRINIMAS“             Trukmė: 2013/06 – 2014/09             Finansavimas: L...

Plačiau

( 2013 - 2014) Romų bendruomenės įgalini…

( 2013 - 2014) Romų bendruomenės įgalinimas per teisinio savitarpio pagalbos gidą

          Projekto pavadinimas: “Romų bendruomenės įgalinimas per teisinio savitarpio pagalbos gidą”           Trukmė: 2013/06 - 2014/04           Finansavimas: JAV ambasada Lietuvoje    ...

Plačiau

(2012 - 2013) "Mokinių balsas"

(2012 - 2013) "Mokinių balsas"

                 Pavadinimas: “Mokinių balas”                Trukmė: 2012/12 - 2013/11                Biudžetas: 7725,00 eur (26.672,88 LTL)                Finansavimas: Europos Bendrija...

Plačiau

Naujienlaiškio prenumerata