2014-02-03

2014-02-03

IV tarptautinė konferencija pinigų plovimo ir sukčiavimo finansiniame sektoriuje klausimais

Sausio 30-31 dienomis AŠC kartu su Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros tarnyba (eng. Financial Conduct Authority) organizavo ketvirtąją tarptautinę konferenciją pinigų plovimo ir sukčiavimo finansiniame sektoriuje klausimais. Ankstesnės konferencijos 2011 – 2013 metais vyko Vilniuje. Šį kart konferencija pavadinimu „Privataus sektoriaus ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas vykdant pinigų plovimo ir sukčiavimo finansų sektoriuje prevenciją: nauji iššūkiai” vyko Londone, Didžiojoje Britanijoje.

Šiandieninėje sudėtingoje ekonominėje erdvėje bendradarbiavimas tarp privataus sektoriaus, valstybės reguliavimo ir teisėsaugos institucijų  yra vienas iš kertinių įrankių, kovojant su finansiniais nusikaltimais bei kartu siekiant sėkmingos finansinių interesų apsaugos. Ypač svarbus apsikeitimas žiniomis bei praktika tarp skirtingų valstybių bei ekonominių zonų, kadangi teisinio reguliavimo, jo įgyvendinimo bei kitų praktinių niuansų supratimas, sudaro sąlygas siekti maksimalių rezultatų.

Pagrindinis konferencijos tikslas - pristatyti naujausius ir  pažangiausius kovos su pinigų plovimu ir sukčiavimu finansų sektoriuje būdus bei sudaryti galimybę ekspertams iš Vakarų ir Rytų Europos apsikeisti gerąja patirtimi. Kartu tai yra platforma tolimesniam bendradarbiavimui atskleidžiant finansinius nusikaltimus bei vykdant prevenciją tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.   

Konferencijoje pranešimus skaitė bei skirtingų šalių pinigų plovimo ir sukčiavimo finansiniame sektoriuje aktualijas pristatė Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos bei Didžiosios Britanijos ekspertai, atstovaujantys privatų bei viešąjį sektorių.

Ketvirtojoje konferencijoje dalyvavo virš 50 dalyvių iš 10 šalių.  

 

 

Naujienlaiškio prenumerata