2013-12-19

2013-12-19

Gruodžio 19 d. 16 val., Vilniaus miesto savivaldybėje vyko video “Romų teisės ir apsauga” pristatymas.

Renginyje dalyvavo viešojo sektoriaus atstovai iš Etninių tyrimo centro, JPP „Kurk Lietuvai“, Lietuvos vaikų fondo, Vilniaus miesto socialinės paramos centro, Romų visuomenės centro, kino studijos „Kopa“, JAV ambasados, Darbo biržos, dirbantys su romais.

Pagrindinis renginio tikslas – aptarti aktualias su romų teisėmis bei jų apsauga susijusias problemas, apsikeisti profesinėmis įžvalgomis, sutelkti įvairių sričių specialistus bei romų atstovus efektyviam darbui bei bedradarbiavimui bei pristyatyti sukurtą video „Romų teisės ir jų apsauga“.

Renginio metu savo ekspertinėmis įžvalgomis bei darbo darbo patirtimi dalinosi:

  • Danguolė Grigolovičienė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Vyresniosios patarėjoa (teisės klausimais), kuri skaitė pranešimą „Skundų dėl pažeistų romų teisių nagrinėjimo ypatumai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje“;
  • Dokt. Dovilė Gailiūtė, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos katedros dėstytoja dalinosi savo įžvalgomis skaitydama pranešimą „Romų teisės ir jų apsauga tarptautinės teisės aspektu ir romų teisė į būstą“;
  • psichologė Lina Štaupienė pranešimas „ Romų psichologija“.

Taip pat buvo pristatytas AŠC sukurtas video „Romų teisės ir apsauga“. Jo paskirtis - suteikti romams žinių tam, kad jie patys sugebėtų identifikuoti savo teises ir efektyviai jas apginti, įsitraukti į svarbių jiems sprendimų priėmimą.

 Šis video sukurtas projekto “Romų bendruomenės įgalinimas per teisinio savitarpio pagalbos gidą” pagrindu ir yra finansuojamas JAV ambasados Lietuvoje. 

 

 

Naujienlaiškio prenumerata