2013-09-30

2013-09-30

AŠC gilina žinias, kaupia įgūdžius bei dalinasi patirtimi su kolegomis Šveicarijos Konfederacijoje

AŠC įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą paprojektį „Antikorupcijosšvietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas", pasiekti pirmieji rezultatai. Per pirmuosius tris mėnesius AŠC darbuotojai ne tik gilino žinias bei lavino įgūdžius įgyvendinant antikorupcines programas ar valdant NVO, tačiau kartu sėmėsi patirties iš kolegų Šveicarijos konfederacijoje.  

Paprojekčio rėmuose, siekiant sustiprinti AŠC kaip nevyriausybinę organizciją, jos darbuotojai dalyvavo net penkiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose:

  1. NVO valdymas: Vizijos, Strategijos, Taktinių planų rengimas, Valdymo struktūros rengimas,
  2. NVO bendradarbiavimo su vietos ir užsienio partneriais mechanizmų kūrimas ir stiprinimas,
  3. Viešieji ryšiai ir dalykinė komunikacija,
  4. Lėšų paieška ir finansinio stiprinimo priemonės (fund-risingNVO sektoriuje,
  5.  Projektų valdymo informacinė sistema Microsoft Project 2007).

Šiuose mokymuose įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai ateityje prisidės prie efektyvesnės ir našesnės AŠCveiklos formavimo, palaikymo. Pirmieji žinių ir įgūdžių realizacijos žingsniai žengti, pradėjus kurti AŠC  veiklos strategija, lėšų paieškos, paslaugų rinkodaros planą.

Kitas svarbus pasiekimas – patirties perėmimas iš Šveicarijos Konfederacijoje veikiančių NVO. Vizito metu buvo ne tik išanalizuoti Šveicarijos Konfederacijos organizacijų taikomi korupcijos prevencijai ar susijusios veiklos modeliai, jų pritaikomumo galimybės Lietuvoje, bet kartu ir užmegzti bendradarbiavimo kontaktai, susitarta dėl nuolatinės informacijos apsikeitimo.

Artimiausiuose šio paprojekčio įgyvendinimo etapuose planuojama parengti AŠC  veiklos strategijos, lėšų paieškos, paslaugų rinkodaros planą bei pradėti interneto svetainės kūrimo darbus.

 

Naujienlaiškio prenumerata