2013-06-25

2013-06-25

AŠC pradeda įgyvendinti paprojektį „Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas", finansuojamą Lietuvos ir Šveicarijos bendradrabiavimo programos. 

Apie programą

2007 m. gruodžio 20 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytas dvišalis Pagrindų susitarimas, kuriuo sukuriama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Programa siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Pagal šią tarptautinę programą per penkerius metus Lietuvai planuojama skirti 70,858 mln. Šveicarijos frankų. Numatoma, jog Lietuva taip pat prisidės prie programos bendrojo finansavimo.

Lietuvoje programą koordinuoja LR Finansų ministerija (Koordinavimo institucija), o įgyvendinimą stebi bei susijusius sprendimus priima Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros komitetas.

Nevyriausybinių organizacijų fondo (subsidijų schemos) administravimo sistemoje tarpinė institucija yra LR Finansų ministerija, o fondo projekto vykdytojo funkcijas atlieka CPVA. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) kaip galutiniai paramos gavėjai įgyvendina fondo finansuojamus paprojekčius.

 

Apie paprojektį „Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas“ 

 

2013 m. birželio 25 d. tarp VšĮ „Antikorupcijos švietimo centro“ (AŠC) bei Cenprinės projektų valdymo agentūros (CPVA) buvo pasirašyta paprojekčio „Antikorupcijos švietimo centro gebėjimų įgyvendinti korupcijos prevencijos programas stiprinimas" įgyvendinimo sutartis. Šis paprojektis finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis.


Paprojekčio uždaviniai:

  • stiprinti AŠC darbuotojų ir ekspertų gebėjimus įgyvendinti antikorupcinio švietimo programas;
  • didinti AŠC finansinį savarankiškumą.

Uždaviniai realizuojami:

  • AŠC darbuotojams dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo mokymuose (NVO valdymas: Vizijos, Strategijos, Taktinių planų rengimas, Valdymo struktūros rengimas, NVO bendradarbiavimo su vietos ir užsienio partneriais mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, Viešieji ryšiai ir dalykinė komunikacija, Lėšų paieška ir finansinio stiprinimo priemonės (fund-rising) NVO sektoriuje, Projektų valdymo informacinė sistema Microsoft Project 2007);
  • vizitą į Šveicarijos Konfederaciją, kurio metu AŠC darbuotojai analizuos Šveicarijos Konfederacijos organizacijų taikomus modelius korupcijos prevencijai ir jų pritaikomumą naudojimui Lietuvoje;
  • tobulinant AŠC veiklos strategiją bei rengiant lėšų paieškos, paslaugų rinkodaros planą;
  • kuriant ir išbandant naują neformalaus antikorupcinio švietimo ir pilietiškumo programą 15 – 19 metų amžiaus jaunimui;
  • kuriant ir išbandant internetinį tinklapį, skirtą neformaliam korupcijos prevencijos švietimui;
  • organizuojant socialinių reklamų kino dienos festivalį.

Paprojekčio trukmė: 07/2013 – 07/2014.


 
 

Naujienlaiškio prenumerata