2013-06-14

2013-06-14

Romų bendruomenės įgalinimas per teisinio savitarpio pagalbos gidą

Antikorupcijos švietimo centras pradeda įgyvendinti projektą “Romų įgalinimas Lietuvoje”. Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti romų bendruomenės narius su galimybėmis apsaugoti ir ginti savo teises.

Projekto rėmuose bus įgyvendinamos šios veiklos:

-          Situacijos analizė bei problemų išgryninimas;

-          Informacinio video sukūrimas;

-          Baigiamoji konferencija.

 

Projekto išliekamoji bei laukiami rezultatai vertė:

-          Realizavus veiklas bus:

  • padėtas pagrindas tolimesnei tvariai partnerystei tarp romų visuomenės ir viešojo sektoriaus;
  • sustiprinti organizacijų, dirbančių su romų bendruomene, gebėjimai ir išplėtotos žinios, kurios turi glaudų sąlytį su demokratiškumu, pilietiškumu, etiškumu, žmogaus teisėmis.

-          Užtikrinta vertybių sklaida:

  • didins informatyvumą apie socialines problemas;
  • atkreips visuomenės dėmesį į jas;
    • darys įtaką piliečiams, kurie plės aktyviai mąstančios demokratinės visuomenės gretas;
    • padės integruoti romų visuomenę į Lietuvos tokiu būdu, kad santykiuose nenukentėtų nei vienos šalies interesai.

-          Sukurto materialus objekto – informacinio video, turinys bus prieinamas ir ateities kartoms.

 Projekto trukmė: 06/2013 - 12/2013

Projektas finansuojamas JAV ambasados Lietuvoje. Atgarsius žiniasklaidoje apie visa JAV ambasados paramą skirtą romų bendruomenei čia 

Naujienlaiškio prenumerata