2012-06-06

2012-06-06

Astanos V-ojo ekonomikos forumo, vykusio 2012 m. gegužės 22-24 dienomis Kazachstane, organizatoriai išreiškė padėką AŠC direktoriui Tadui Birbilui už aktyvų dalyvavimą Rektorių Forume.

Šio Forumo metu akademinės bendruomenės nariai, valstybinių institucijų, pilietinės visuomenės atstovai bei praktikai aptarė pagrindines problemas, kylančias valstybės tarnautojų mokymų procesuose. Atsižvelgiant į poreikį efektyvinti bei modernizuoti valstybės tarnautojų švietimą,  forumo dalyviai  bendru sutarimu pasirašė Rezoliuciją, kuria nusprendė:

  • rengti kasmetinius susitikimus,kurių metu būtų aptariamos pagrindinės problemos bei pristatomos gerosios patirtys viešojo administravimo mokymų srityje,
  • įsteigti tarptautinį viešojo administravimo institucijų (akademijų, mokyklų ir pan.) tinklą,
  • sukurti e-duomenų bazę, kurioje butų talpinamos tyrimų ir kitos publikacijos viešojo admnistravimo tematika,
  • užtikrinti valstybės tarnautojų mokymų kokybę.

 Padėka AŠC direktoriui Tadui Birbilui už aktyvų dalyvavimą: 

Naujienlaiškio prenumerata