2012-06-01

2012-06-01

AŠC tapo Lietuvos kriminologų asociacijos nariais. 2012-06-01 vyko Lietuvos kriminologų asociacijos Valdybos posėdis. Jo metu bendru sutarimu buvo nuspręsta priimti „Anikorupcijos švietimo centrą“ į Lietuvos kriminologų asociaciją. 

Lietuvos kriminologų asociacija įkurta atsižvelgiant į poreikį vienyti Lietuvos kriminologus ir šiuo mokslu besidominčius teoretikus bei praktikus. Asociacija siekia puoselėti ir išsaugoti Lietuvos kriminologijos palikimą ir tradicijas, skatina kriminologų mokslinę veiklą bei ją koordinuoja. Taip pat rūpinasi Lietuvos kriminologų profesiniais reikalais, telkia kriminologus bendrai veiklai, atstovauja Lietuvos kriminologų asociacijos narių interesams. 

Naujienlaiškio prenumerata