Apie AŠC

Apie AŠC

VšĮ Antikorupcijos švietimo centras (toliau - AŠC) -  2009 m. lapkričio 2 d. įkurta nevyriausybinė organizacija (NVO), kurios veikla orientuota į antikorupcinį švietimą ir ugdymą. 

AŠC tikslai:

  • Skatinti visuomenę prisidėti prie korupcijos prevencijos įgyvendinimo;
  • Skatinti  korupcijos mažinimą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu;
  • Brandinti visuomenės pilietiškumą ir sąmoningumą, formuojant bei įtvirtinant  demokratinės  visuomenės  bei pilietiškumo idėjas, vertybes;
  • Padėti piliečiams aktyviai ir sąmoningai(efektyviai) įsitraukti į viešąją veiklą;
  • Aktyvinti viešas diskusijas korupcijos tematika.

AŠC uždaviniai:

  • formuoti bei įtvirtinti visiško nepakantumo korupcijai idėją/nuostatą;
  • švietimu ir kitais metodais stiprinti asmenų dorovę, dalyvavimo viešojoje veikloje supratimą, ugdyti aktyvaus pilietiškumo įgūdžius, gerinti supratimą apie asmens teises ir pareigas visuomenei;
  • aktyvinti viešas diskusijas korupcijos, viešosios veiklos tematika;
  • stebėti, analizuoti bei tirti korupciją bei su ja susijusias visuomenės problemas.

 

Naujienlaiškio prenumerata